5 ngành nghề của chúng tôi bổ sung lẫn nhau

5 lĩnh vực hoạt động để kết hợp an toàn và hiệu suất ở mọi giai đoạn dự án của bạn

Kiểm định
Kiểm soát độ tin cậy của công tác lắp đặt và tuân thủ tiêu chuẩn...
Kiểm soát độ tin cậy của công tác lắp đặt và tuân thủ tiêu chuẩn (theo quy định hay không) các địa điểm công nghiệp, cơ sở hạ tầng, tòa nhà, thiết bị và dây chuyền.
Triangle-svg
bullet-svg
Thử nghiệm & Đo lường
ĐO LƯỜNG VÀ THỬ NGHIỆM với các kỹ thuật tiên tiến...
ĐO LƯỜNG VÀ THỬ NGHIỆM với các kỹ thuật tiên tiến để đánh giá tình huống : lấy mẫu và đo lường môi trường, thử nghiệm vật liệu và các sản phẩm trong môi trường công nghiệp và môi trường hạn chế.
Triangle-svg
bullet-svg
Đào tạo
ĐÀO TẠO về độ an toàn và phát triển các kỹ năng kỹ thuật...
ĐÀO TẠO về độ an toàn và phát triển các kỹ năng kỹ thuật cần thiết cho công việc của bạn : Đào tạo nghề với các khóa học đủ điều kiện, Sự kết hợp giữa sư phạm và kỹ thuật số để cho một cách tiếp cận đa dạng và cá nhân hóa
Triangle-svg
bullet-svg
Chứng nhận & Nhãn hiệu
CHỨNG NHẬN để khách hàng và khách hàng của khách hàng yên tâm...
CHỨNG NHẬN để khách hàng và khách hàng của khách hàng yên tâm
• Chứng nhận hệ thống quản lý
• Chứng nhận về con người hoặc kỹ năng
• Chứng nhận sản phẩm và dịch vụ
Gắn nhãn hiệu và tạo nhãn hiệu theo yêu cầu của khách hàng
Triangle-svg
bullet-svg
Tư vấn & Hỗ trợ kỹ thuật
ĐƯỢC HỖ TRỢ để cải thiện sức khỏe / an toàn...
ĐƯỢC HỖ TRỢ để cải thiện sức khỏe / an toàn của con người và tài sản, bảo vệ môi trường và tối ưu hóa hiệu suất của cơ sở và thiết bị của bạn
Triangle-svg
bullet-svg
Kiểm định
Kiểm soát độ tin cậy của công tác lắp đặt và tuân thủ tiêu chuẩn...
Kiểm soát độ tin cậy của công tác lắp đặt và tuân thủ tiêu chuẩn (theo quy định hay không) các địa điểm công nghiệp, cơ sở hạ tầng, tòa nhà, thiết bị và dây chuyền.
Thử nghiệm & Đo lường
ĐO LƯỜNG VÀ THỬ NGHIỆM với các kỹ thuật tiên tiến...
ĐO LƯỜNG VÀ THỬ NGHIỆM với các kỹ thuật tiên tiến để đánh giá tình huống : lấy mẫu và đo lường môi trường, thử nghiệm vật liệu và các sản phẩm trong môi trường công nghiệp và môi trường hạn chế.
Đào tạo
ĐÀO TẠO về độ an toàn và phát triển các kỹ năng kỹ thuật...
ĐÀO TẠO về độ an toàn và phát triển các kỹ năng kỹ thuật cần thiết cho công việc của bạn : Đào tạo nghề với các khóa học đủ điều kiện, Sự kết hợp giữa sư phạm và kỹ thuật số để cho một cách tiếp cận đa dạng và cá nhân hóa
Chứng nhận & Nhãn hiệu
CHỨNG NHẬN để khách hàng và khách hàng của khách hàng yên tâm...
CHỨNG NHẬN để khách hàng và khách hàng của khách hàng yên tâm
• Chứng nhận hệ thống quản lý
• Chứng nhận về con người hoặc kỹ năng
• Chứng nhận sản phẩm và dịch vụ
Gắn nhãn hiệu và tạo nhãn hiệu theo yêu cầu của khách hàng
Tư vấn & Hỗ trợ kỹ thuật
ĐƯỢC HỖ TRỢ để cải thiện sức khỏe / an toàn...
ĐƯỢC HỖ TRỢ để cải thiện sức khỏe / an toàn của con người và tài sản, bảo vệ môi trường và tối ưu hóa hiệu suất của cơ sở và thiết bị của bạn