nuclear power plant chimney

Công việc của chúng tôi cho phép khách hàng thực hiện công việc của họ một cách an toàn.

Các ngành nghề

của chúng tôi

5 ngành nghề của chúng tôi bổ sung lẫn nhau và cho phép các bạn kết hợp sự an toàn và hiệu suất ở tất cả các giai đoạn của dự án.

Picto inspection

Kiểm định

Chúng tôi kiếm tra sự tuân thủ quy định và độ tin cậy về việc cài đặt, thiết bị, công trình, cơ sở hạ tầng và nhà xưởng của bạn trong quá trình lắp đặt và vận hành.

 

Picto Essais et Mesures

Thử nghiệm và đo lường

Chúng tôi thực hiện tất cả các loại thử nghiệm và đặc biệt với quy trình mô phỏng tái tạo các ràng buộc thực tế. Chúng tôi cũng thực hiện các phép đo không khí, nước hoặc đất để theo dõi chất lượng của chúng và quản lý tốt hơn các rủi ro cũng như tác động của các bạn tới môi trường.

 

Picto Formation

Đào tạo  

Chúng tôi dẫn đầu trong lĩnh vực đào tạo quản lý rủi ro và an toàn. Mô hình đào tạo giáo viên nghề - kiểm định viên độc đáo của chúng tôi giúp đào tạo 350.000 người mỗi năm có chứng chỉ, bằng tốt nghiệp và là tấm hộ chiếu thực thụ cho sự nghiệp của họ.

 

Picto Certification

Chứng nhận và Nhãn hiệu 

Chúng tôi chứng nhận hệ thống quản lý năng lực, sản phẩm hoặc dịch vụ. Chúng tôi cũng xác định các nhãn hiệu đáp ứng tiêu chuẩn nghiêm ngặt.

 

Picto consulting

Tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật 

Chúng tôi giúp cải thiện sức khỏe/an toàn của con người và tài sản, giữ gìn môi trường và tối ưu hóa hiệu suất của các cơ sở và thiết bị của bạn.